Asuminen & vuokraus

vuokraus


Kaikki asuin- ja toimitilavuokrauksen juridiset palvelut

Business man is pointing woman where to sign document

Palvelemme vankalla kokemuksella niin yksityisiä kuin yhteisöllisiäkin vuokranantajia kaikissa asuin- ja toimitilavuokrauksen kysymyksissä.

Ohjeistamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme vuokrajuridiikassa sekä laadimme ja tarkastamme vuokrasopimukset. Hoidamme lisäksi myös vuokrasuhteen päättämiset sekä mahdolliset  perintä-, vahingonkorvaus- ja häätöprosessit.

Vankan kokemuksemme ja toimialatuntemuksemme ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme pelkän juridiikan lisäksi käytännön neuvoja vuokraustoiminnan sujuvoittamiseksi.


Yleishyödyllinen asuminen & asumisoikeus- ja osaomistusasunnot

Meiltä saat apua ja tukea myös kaikissa tuetun asumisen ja vuokrauksen suurissa ja pienissä kysymyksissä. Tarjoamme palveluita aina vuokrasopimuspohjan tarkastamisesta ja järkevöittämisestä laajempaan neuvovaan help desk -tukipalveluun asti. Lisäksi järjestämme laajempaa liiketoimintaa tukevaa asumisen juridiikan konsultointia ja koulutusta vuokranantajayhteisöille

oravaAsiantuntemuksemme kattaa perinteisen vuokrajuridiikan lisäksi Arava-asumisen erityiskysymykset, kuten vuokrahuoneiston käyttöä ja luovutusta koskevat rajoitukset, vuokranmääritystä koskevat määräykset sekä vuokrataloissa noudatettavaksi tulevan yhteishallintolain.

Lisäksi tunnemme myös sekä asumisoikeus- että osaomistusasuntoja koskevan erityissääntelyn.