Uutta oikeuskäytäntöä – Helsingin hovioikeus 4.4.2017/429 (asunto-osakeyhtiö / muutostyöoikeus / valvonta)

Helsingin hovioikeus 4.4.2017; Päätös Nro 429 (vailla lainvoimaa 5.4.2017) Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan oli korvattava yhtiölle huoneiston muutostyön valvonnan ja vaikutusten selvittämisen kustannuksia 3.361,04 euroa. Mistä asiassa oli kysymys Tapauksessa osakkeenomistaja oli suorittanut huoneistossaan asunto-osakeyhtiölain 5 luvun […]