Rakentamisen ajalliset vastuut korjausrakentamisessa: 2 vuoden takuu on enemmänkin vain vastuunrajoitus

Usein rakennusurakoita markkinoidaan ja myydään ns. kahden vuoden takuulla. Mistä tässä on kysymys ja miksi tähän hyvältä tuntuvaan tarjoukseen kannattaa suhtautua kriittisesti? Tässä asia esitettynä hieman yksinkertaistettuna: 1) Lähtökohtana 10 vuoden laaja vastuu, ellei toisin […]

Käytännön kentältä: Asunto-osakkeiden lunastustoimitus isännöintitoimistolla

Mikä lunastusoikeus? Asunto-osakeyhtiöissä on varsin tavallista, että yhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyy niin sanottu lunastuslauseke. Lunastuslauseke tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että yhtiön osakkeiden siirtyessä kaupan, vaihdon, lahjan tai muun siirron myötä taholle, joka ei jo ennestään ole yhtiön […]

Uutta oikeuskäytäntöä – KKO 2017:91 Asuinhuoneiston vuokravakuudeksi annettu takausvastuu voi olla suurempi kuin kolmen kuukauden yhteenlaskettujen vuokrien määrä

KKO 2017:91 Vuokranmaksun vakuudeksi annettua vierasvelkatakausta ei koske kolmen kuukauden vuokran määrää koskeva rajoitus Mistä asiassa oli kysymys Asiassa oli kyse siitä, koskiko asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (AHVL) 8 §:n vuokravakuuden enimmäismäärää koskeva ehto myös […]